Enquête deelnemers Paperpassion 2019

1. Wat is de belangrijkste reden om deel te nemen aan PaperPassion (meerdere antwoorden mogelijk):
1a Toelichting anders
2. Heeft deelname aan PaperPassion aan je verwachtingen voldaan?
2a Toelichting beneden verwachting
3. Wat vond je van het aantal bezoekers?
4. Wat is je mening over de kwaliteit van de bezoeker?
4a Toelichting beneden verwachting
5. Hoe beoordeel jij het zakelijk resultaat van je deelname tot nu toe?
5a Kun je aangeven wat de reden is van het slechte zakelijke resultaat?
6. Wat vond je van de data en dagen, waarop de beurs plaats vond?
7. Wat vind je van de Koepelhal als locatie?
7a Wat vind je niet goed aan de Koepelhal en heb je eventuele verbetersuggesties?(1)
8. Wat zou je graag veranderd willen zien tijdens PaperPassion
9. Heb je bepaalde branches / thema’s gemist op PaperPasssion?
9a Toelichting wat heb je gemist.
10. Hoe beoordeel je onze publiciteitscampagne, voor en tijdens de beurs?
10a Toelichting matige promotie.
10b Heb je suggesties waar onze publiciteit bv niet mag ontbreken?
10c Welke publiciteit rond jouw deelname aan PaperPassion heb je ingezet met de middelen die wij hiervoor beschikbaar stellen? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
10d Overige activiteiten die je hebt ingezet om promotie voor je aanwezigheid tijdens PaperPassion kenbaar te maken bij je eigen creatieve achterban.
11. Heb je een bepaalde doelgroep gemist?
11 a Toelichting welke doelgroep heb je hebt gemist.
12. Aan welke beurs neem je deel? (De 4 belangrijkste)
2
3
4
13. Graag horen wij van jou welke deelnemer/vereniging/blogger een echte aanwinst zou zijn voor een volgende editie:
14. Datum PaperPassion na 2020 Suggestie voor een nieuwe datum in voor- en najaar 2021:
15. Zou je PaperPassion ook op een andere locatie willen ( totaal 2 keer per jaar) en zo ja heb je wellicht een suggestie voor een andere hal (industrieel of modern, groot en goed met OV te bereiken)?
16. Heb je nog suggesties, opmerkingen of tips voor een leuk extra thema voor november?
17. Wat vond je van de catering:
17a Toelichting verbeterpunten catering
18 Heb je een tip/suggestie voor een freelance socialmedia marketing specialist met een creatieve inslag, die ons extra kan ondersteunen met name in de maand oktober begin november. Voorkeur INSTAGRAM
19. Ik geef het organisatieteam van PaperPassion het volgende rapportcijfer.
20. Ik geef PaperPassion over het algemeen het volgende rapportcijfer.
Bedrijfsnaam:

Dank voor je medewerking

Namens het beursteam: Thea Copier, Miranda Mosterd