Enquete voor deelnemers

1. Wat is de belangrijkste reden om deel te nemen aan PaperPassion (meerdere antwoorden mogelijk):
2. Wat is voor jou de reden geweest dat je hebt deelgenomen aan PaperPassion?
3. Heeft deelname aan PaperPassion aan je verwachtingen voldaan?
Kun jij je antwoord hieronder toelichten?
4.. Wat vond je van het aantal bezoekers?
5. Wat is je mening over de kwaliteit van de bezoeker?
Wat was er slecht aan de bezoekers?
6. Hoe beoordeel jij het zakelijk resultaat van je deelname tot nu toe?
Kun je aangeven wat de reden is van het slechte zakelijke resultaat?
7. Wat vond je van de data en dagen, waarop de beurs plaats vond?
Wat is voor jou het ideaalplaatje qua dagen / periode voor PaperPassion? .
8. Wat vind je van de Koepelhal?
Wat vond je niet goed aan de Koepelhal en heb je eventuele suggesties?(1)
9. Wat zou je graag veranderd willen zien tijdens PaperPassion
10. Heb je bepaalde branches / thema’s gemist op PaperPasssion?
Kunt je aangeven wat je hebt gemist.
11. Hoe beoordeel je onze publiciteitscampagne, voor en tijdens de beurs?
Hier kunt je toelichtingen en/of suggesties kwijt waar onze publiciteit bv niet mag ontbreken. Ken je bijvoorbeeld iemand die een toevoeging is in het socialmedia redactieteam?
12. Heb je een bepaalde doelgroep gemist?
Geef hier aan welke doelgroep je hebt gemist.
13. Aan welke beurs neem je deel? (De 4 belangrijkste)
2
3
4
14. Suggestie voor een nieuwe datum in voor- en najaar:
15. Zou je PaperPassion ook op een andere locatie willen ( totaal 2 keer per jaar) en zo ja heb je wellicht een suggestie voor een andere hal (industrieel of modern, groot en goed met OV te bereiken)?
16. Heb je nog suggesties, opmerkingen of tips, vermeld ze dan hieronder.
17. Graag horen wij van jou welke deelnemer/vereniging/blogger een echte aanwinst zou zijn voor een volgende editie:
18. Wat vond je van de catering:
Kun je aangeven waarom je de catering niet goed vond.
19. Ik geef het organisatieteam van PaperPassion het volgende rapportcijfer.
20. Ik geef PaperPassion over het algemeen het volgende rapportcijfer.
Bedrijfsnaam:

Dank voor je medewerking

Namens het beursteam: Thea Copier, Miranda Mosterd